Foto fra Alora, en liten by i Sør-Spania.

Foto fra Alora, en liten by i Sør-Spania.