Hvor mye CO2-utslipp sparer vi ved å velge tog i stedet for fly når vi skal ut og reise? Det korte svaret er: Ganske mye. Toget er et godt valg for alle som vil ta med seg reisegleden inn i det grønne skiftet. 

 

En passasjer som reiser en kilometer med fly, forårsaker utslipp av 285 gram CO2. Reiser passasjeren den samme kilometeren med tog, reduseres utslippene til 14 gram CO2. Dette viser en oversikt satt opp av Framtiden i våre hender (FIVH). Den ble publisert på organisasjonens Facebook-side 19. april 2016, og er gjengitt her med tillatelse fra FIVH.

Alle slike tall kan bestrides og diskuteres, og hva som er riktige tall for en konkret reisestrekning, vil avhenge av mange faktorer. For togets del vil det for eksempel være store variasjoner mellom dieseltog og tog som kjøres med elektrisitet laget av fornybare ressurser.

Skal vi ut og reise, og må vi bruke motor for å komme dit vi skal, så er tog et godt miljøvalg.

Likevel, dette er en ganske solid konklusjon: Skal vi ut og reise, og må vi bruke motor for å komme dit vi skal, så er tog et godt miljøvalg.

Den mest miljøvennlige reisen er den vi ikke tar. Dessverre for all oss som er glad i å reise, er det slik det er. Heldigvis kan vi i det minste ta noen bevisste valg for å redusere klimagassutslippene fra den neste reisen vår.

God togreise – og litt bedre miljøsamvittighet!

Toget er et miljøvennlig alternativ til fly og bil. Oversikten er satt opp av Framtiden i våre hender og viser hvordan ulike transportmidler påvirker miljøet i form av CO2-utslipp.
Se også disse kalkulatorene for å beregne CO2-utslipp og sammenligne tog med annen transport